ویدیوبوک پرورش هوش هیجانی


4283

در دوره ویدیوبوک پرورش هوش هیجانی خواهید آموخت

توضیحات تکمیلی

 "پرورش هوش هیجانی در کودکان"


دوره آموزشی "پرورش هوش هیجانی در کودکان"راهنمای علمی و عملی است در راستای ارتقای کیفیت ارتباطات اجتماعی و تکامل روانی کودکان که توسط گروه پژوهشی تخصصی "بهداشت تی وی"، با همکاری گروه مشاوره و پژوهش سلامت کودکان و نوجوانان، طبق اطلاعات به روز دنیا تهیه و تدوین گردیده است.

در فرزندپروری حقیقتی که غیر قابل انکار است این است که مجموعه تعالیم و تجربه هایی که در سالهای ابتدایی زندگی هر فرد شکل می گیرد، ساختار روانی و عاطفی انسان را در بزرگسالی تشکیل می دهد. بر این اساس اهمیت پرورش و تربیت فرزندان پررنگ می شود و والدین را برآن می دارد که در این راه طولانی و دشوارهمت کنند و فرزندان خود را بر اساس بینش و تعریف خود از خوب و بد رفتارهای اجتماعی پرورش دهند. بنابراین خانواده، بهترین سالهای زندگی هر فرد را در اختیار دارد تا در مورد تعیین اهداف زندگی به کودک آموزش دهد، تا یاد بگیرند که چگونه تنش ها، شکست ها و تهدیدهای زندگی را به فرصتهای رشد و شکوفایی تبدیل کنند و هرچه بیشتر بتوانند باعث کاهش خشونت و ریشه های آن درخانواده و جامعه باشند.

از این رو بهداشت تی وی در پلتفرم آموزشی وتخصصی خود تلاش نموده است تا به بهترین نحو به والدین عزیز کمک نموده و با آنان همراه گردد تا با راهکارهای کاربردی این مجموعه آموزشی بتوانند تقویت و پرورش هوش هیجانی کودک را کامل تر بیاموزند و فرزندانی با اعتماد به نفس، منطقی، متعهد و دارای شخصیت اجتماعی سالم پرورش دهند که درآینده بتوانند با سربلندی به آنان افتخارکنند.

از آنجایی که واکنشی که والدین هنگام تجربه هیجانات کودک خود نشان می دهند، در چگونگی ابراز احساسات کودک در سالهای آینده نقش اساسی دارد، در فیلم آموزشی و ویدیو بوک "پرورش هوش هیجانی در کودکان" به والدین عزیزآموزش داده خواهد شد که رفتار خود را در چنین مواقعی چگونه کنترل کنند، چگونه با رفتارهای فرزندشان مواجه شوند و چگونه به آنان روش حل مساله و مواجهه با مشکلات احساسی را آموزش دهند. همچنین اهمیت ارتباط با کودک و ایجاد رابطه صمیمی و دوستانه در خانواده را خواهند آموخت و با عوامل موثر بر شیوه های رفتار کودکان آشنا خواهند شد.

در پلتفرم "بهداشت تی وی" والدین پس از آموزش درباره سرچشمه هوش هیجانی و چگونگی هیجان در فیزیولوژی بدن، اهمیت هیجان در کنترل رفتار را می آموزند، خلق وخو و چگونگی تسلط هیجان بر افراد، انگیزه و ظرفیت روحی در افراد، و اجزای تشکیل دهنده هوش هیجانی را نیز فرا می گیرند. اهمیت توجه به عواطف و هیجانات کودک، درک سواد هیجانی کودکان و مهارتهای مورد نیاز آن، زمینه سازی برای تغییرات رفتاری و خلقی کودک، به تاخیر انداختن واکنش هیجانی برای والدین و چند دلیل بدرفتاری کودک را نیز آموزش خواهند دید.

همچنین درفیلم آموزشی و ویدیوبوک "پرورش هوش هیجانی در کودکان" نقش همدلی والدین با فرزندان، وجدان و خویشتن داری، آموزش بردباری، مهربانی و انصاف به کودکان، مهارتهای گوش دادن به فرزندان، مراحل هدایت عاطفی-هیجانی در لحظات هیجانی شدن کودک، تقویت واژگان احساس و پرورش حساسیت کودک به والدین گرامی آموزش داده خواهد شد. خودشکوفایی کنترل هیجانات منفی، کنترل خشم، چگونگی و نحوه کنترل هیجان در سنین مختلف، فکر کردن درباره راه حل های ممکن و ارزیابی راه حل های مطرح شده براساس معیارهای ارزشی خانواده نیز مسائل بسیار مهمی است که والدین در طی دوران تقویت و پرورش هوش هیجانی فرزند خود باید به آنها توجه ویژه ای داشته باشند تا بتوانند به بهترین نحو هوش هیجانی فرزند دلبند خود را تقویت نموده و پرورش دهند. "بهداشت تی وی" والدین را یاری خواهد کرد تا این دوران را با آرامش در کنار کودک خود سپری کنند، توانمندی های او را بشناسند، مهارتهای اجتماعی کودک خود را بالا ببرند و باعث شکوفایی و رشد ذهنی او شوند واز مزایای بی شمار آن در تربیت کودک و فرزند پروری بهره ببرند.