ویدیوبوک والدین و بلوغ نوجوانان


4873

در دوره ویدیوبوک والدین و بلوغ نوجوانان خواهید آموخت

توضیحات تکمیلی

شناخت خصوصیات نوجوانان، نحوه مواجهه با رفتار نوجوانان، تعیین قوانین و ضوابط منطقی، تعیین معیار ها و محدودیت ها، روش کنترل خشم والدین، رویارویی با بلوغ جنسی ، مشکلات مربوط به مسائل جنسی، لزوم آموزش جنسی به فرزندان ، عوامل افزایش اعتماد به نفس، نیاز به اصلاح ادبیات بددهنی و بی ادبی و...