ویدیوبوک زندگی سالم در دوره سالمندی


5532

در دوره ویدیوبوک زندگی سالم در دوره سالمندی خواهید آموخت

توضیحات تکمیلی

تماشای دروه آموزشی زندگی سالم در دوره سالمندی هم اکنون در بهداشت تی وی، تغذیه در دوران سالمندی، مراقبت و معاینات دوره ای، ورزشها و فعالیت های مناسب در سنین مختلف, پیشگیری از بیماری های شایع در دوران سالمندی