واکسیناسیون مادران باردار

توضیحات تکمیلی

موضوع:   به روز رسانی واکسیناسیون خانم های باردار و شیرده علیه کووید-19


 ضمن تاکید بر لزوم برنامه ریزی دقیق جهت تقویت واکسیناسیون مادران باردار نامه شماره 23024/300د مورخ 2/12/1400 با توجه به مصوبه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و کمیته ملی واکسن کووید-19و کمیته کشوری سلامت مادران، موارد ذیل در خصوص واکسیناسیون کووید-19 در دوران بارداری و شیردهی اعلام می شوند:


-   در خانم های باردار با سن زیر 18 سال از شروع بارداری تا هفته 39 بارداری، واکسن سینوفارم قابل توصیه است.

-   تزریق واکسن آسترازنکا به عنوان دز اول در بارداری توصیه نمی شود و صرفا در صورت اصرار مادر باردار و یا شرایطی خاص (مانند مسافرین خارج کشور)، در صورت تایید کمیته دانشگاهی و پس از اخذ رضایت کتبی، از سن 18 سال به بالا و از شروع بارداری تا هفته 39 بارداری قابل انجام است.

-   در دوران پس از زایمان توصیه می شود واکسیناسیون تا 15-10 روز پس از زایمان (مراقبت دوم) به تعویق افتد.

-  در دوران شیردهی، واکسیناسیون از روز دهم تا پانزدهم پس از زایمان (مراقبت دوم) با یکی از دو واکسن بهارات بیوتک (در سن بالای 18 سال) و یا سینوفارم (تمامی مادران زایمان کرده در همه گروههای سنی) قابل انجام است.

واکسیناسیون دوز بوستر، در مادران باردار و پس از زایمان و دوران شیردهی، مطابق دستورعمل های ابلاغی جهت جمعیت عمومی، ولی با واکسن های مجاز در این دوران خواهد بود.