نشانه های شروع درد زایمان


4254

در دوره نشانه های شروع درد زایمان خواهید آموخت

توضیحات تکمیلی

نشانه های شروع درد زایمان

به عنوان یک مادر باردار، مهم است که از علائم و نشانه های شروع زایمان و روند زایمان به خوبی آگاه باشید. دانستن اینکه چه انتظاری دارید می تواند به کاهش هر گونه اضطراب کمک کند و به شما امکان می دهد با اطمینان به زایمان نزدیک شوید. در این برنامه ویبدیویی، شاخص‌های مختلفی را که زایمان در حال نزدیک شدن است، و همچنین مراحل زایمان و آنچه در طول هر مرحله باید انتظار داشت را بررسی خواهیم کرد.


بخش 1: علائم اولیه شروع زایمان:

  درک تفاوت بین  کاذب و انقباضات واقعی زایمان

  تشخیص شروع انقباضات منظم و چگونگی پیشرفت آنها در شدت و فراوانی

وجود احتمالی "نمایش خونی یا شو زایمانی" یا ترشحات پلاک مخاطی

 اهمیت شکستن   یا پارگی  کیسه آب جنین


 فرآیند لیبر:

مرحله 1: زایمان زودرس

  مدت و ویژگی های انقباضات اولیه زایمان

  راهبردها و تکنیک های مقابله ای برای مدیریت ناراحتی در این مرحله

  اهمیت هیدراته ماندن و تغذیه


مرحله 1: کار فعال

  گذار از زایمان زودرس به فعال و تشدید انقباضات

  تغییرات جسمی و عاطفی تجربه شده در طول زایمان فعال

  نقش پشتیبانی و گزینه های مدیریت درد در این مرحله


مرحله 2: مرحله فشار

  میل به هل دادن و احساس فشار

  تکنیک ها و موقعیت هایی برای تسهیل روند زایمان

  نقش ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی و تیم تولد در این مرحله


مرحله 3: زایمان جفت

 درک فرآیند تحویل جفت

 مداخلات بالقوه و مراقبت های پس از زایمان در این مرحله


بخش 3: راهبردهای مقابله و مدیریت درد در حین زایمان

 تکنیک های تنفس و تمرینات آرامش بخش برای مدیریت درد و ارتقای تمرکز

  فواید حرکت، تغییر وضعیت و آب درمانی در حین زایمان

  نقش شرکای حمایتی و دولاهای تولد در ارائه حمایت های جسمی و عاطفی


بخش 4: زمان درخواست کمک پزشکی

درک تفاوت بین پیشرفت طبیعی زایمان و عوارض احتمالی

  تشخیص علائم ناراحتی در نوزاد یا مادر

 اهمیت ارتباط به موقع با ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی