مسیر درمانی شکاف کام و لب


4157
توضیحات تکمیلی

بررسی انواع اختلالات و نقص هنگام تولد در لب و کام، نیازهای ویژه ای برای تداوم درمان در دراز مدت به وجود می آورد که ممکن است سبب ناامیدی و‌کم تحملی والدین این گونه کودکان شود اما مشاهده نتیجه و تغییر وضعیت چهره آن قدر ارزشمند است که تمام خستگی این مسیر را ازمیان می برد.