فیلم پرورش هوش هیجانی در کودکان


5251

در دوره فیلم پرورش هوش هیجانی در کودکان خواهید آموخت

توضیحات تکمیلی

دوره پرورش هوش هیجانی در کودکان: 

  • تعریف هوش هیجانی برای والدین این است که از احساسات کودک خود آگاه باشند ، همدلی نشان دهند و به کودکان بیاموزند چگونه در مواقع بحرانی تصمیمات درست بگیرندو توانایی حل مسئله را پیدا نمایند و چگونه از احساس گناه، خشم، اضطراب و ترس رهایی پیدا کرده و در ارتباط با دیگران مدارا کنندو صبوری و سازگاری نشان دهند. 
  • یادگیری تلاش های هیجانی از دوران نوزادی شروع می شود، زمانی که کودک گریه می کند و والدین به او با محبت، تند خویی و یا بی اعتنایی پاسخ می دهند.
  • هوش هیجانی در واقع محصول دو مهارت اصلی است ؛

مهارت فردی ، درواقع توانایی درک صحیح هیجان ها در لحظه ای که روی می دهدو فهمیدن اینکه در رابطه با وضعیت های متفاوت هیجان هاچه تمایلاتی وجود دارد.

مهارت اجتماعی ،که بیشتر روی نحوه رفتار با دیگران تمرکز دارد و عبارت است از توانایی حدس زدن هیجان های دیگران و فهمیدن این که واقعا چه احساسی دارند، گاهی فرد آنقدر درگیر هیجان های خود می شود که به آسانی فراموش می کند که باید دیدگاه طرف مقابل را هم در نظر بگیرد. 

  • در این مجموعه والدین برای پرورش هوش هیجانی کودکان و نقش هوش هیجانی در زندگی روزمره و پرورش ارزش های اخلاقی در کودکان و بطور کلی جنبه های مختلف رابطه هوش هیجانی و خودشکوفایی و کنترل هیجانات و... آموزش لازم را فرا می گیرند.