فیلم مهارت هایی برای فرزندپروری


5140

در دوره فیلم مهارت هایی برای فرزندپروری خواهید آموخت

توضیحات تکمیلی

راهنمای جامع والدین برای فرزندپروری آگاهانه و کاربردی در جهت ارتقا و پرورش سواد عاطفی، خود نظارتی، نظم، مهارت های حل مساله، آداب معاشرت، خویشتن داری، مسئولیت پذیری، مهارت های رفتاری و موارد دیگر. این مجموعه با رویکردی علمی و عملی در راستای تقویت قاطعیت والدین و تاثیرگذاری مثبت در الگو سازی تربیتی تهیه و تولید گشته است.