فیلم مراقبت آغوشی


3294

در دوره فیلم مراقبت آغوشی خواهید آموخت

توضیحات تکمیلی

دوره مراقبت آغوشی: 

مراقبت پوست با پوست یا کانگورویی ، در واقع پاسخی است برای دردهای نوزادان بویژه نوزادان نارس و علاوه بر کاهش درد، بهبودی آنها را پس از اتمام روشهای دردناک را تسریع می کند، در این نوع مراقبت پدران نیز می توانند در کنار مادران در مدیریت درد نوزاد خود مشارکت نمایند و با انجام مراقبت آغوشی به طور قابل توجه درد حاد نوزاد نارس خود را کاهش دهند.

  • این مجموعه شامل این عناوین می باشد ؛

معیارهای انجام مراقبت آغوشی برای نوزادان نارس ،اجزاء مهم مراقبت آغوشی ، نقش پدر ،وظایف کارکنان بیمارستان ، بهترین زمان مراقبت آغوشی ، وضعیت شیر دادن در چند قلویی ها ، مراقبت آغوشی در منزل و طرز بستن چند مدل لباس جهت مراقبت آغوشی و...