فیلم قدم نورسیده مبارک(دانش نگهداری از نوزاد)


9904

در دوره فیلم قدم نورسیده مبارک(دانش نگهداری از نوزاد) خواهید آموخت

توضیحات تکمیلی

دوره قدم نو رسیده مبارک چهار هفته اول زندگی که دوران نوزادی نام دارد، از مهمترین مراحل شکل گیری شخصیت انسان است که تاثیر به سزایی در روند رفتاری آینده فرد دارد. جهان چگونه به کودک شناسانده می شود؟ چگونه امنیت روانی و عاطفی او از محیط زندگی تأمین می شود؟ چرا بعضی از افراد همواره ترس و اضطراب از جدایی و دوری از نزدیکان و اطرافیان را دارند ؟ هر قدر نیازهای مرحله نوزادی و در روند ادامه آن تا سه سالگی با دقت و ظرافت پیگیری و حمایت شود کودک احساس اطمینان و آرامش بیشتری از دنیای پیرامونش را خواهد داشت . در کنار تامین آرامش نوزاد والدین باید آمادگی رویارویی با چالش های احتمالی را داشته باشند و با کسب دانش لازم در راستای ارتقا سلامت جسمی و تکامل نوزاد خود بکوشند. برای این منظور آشنایی کامل با مسائل و مشکلات شیردهی، مراقبت از بند ناف، علائم و عوارض زردی، شناخت مشخصات و خلقیات نوزاد سالم از نظر جسمانی و تکاملی، مصرف داروها در زمان شیردهی، مراقبت های بهداشتی و... به مادر کمک می کند تا با شناخت عمیق تر و بدون نگرانی و استرس این مسیر را تا پایان دوره شیرخوارگی (بیست و چهار ماهگی) پشت سر گذرانیده و با نقشه و برنامه از چالش های این دوران به سلامت و در آرامش سپری نماید.