فیلم بازیهایی برای توانمندی شیرخواران


5878

در دوره فیلم بازیهایی برای توانمندی شیرخواران خواهید آموخت

توضیحات تکمیلی

دوره بازیهایی برای توانمندی شیرخوران با تقویت پنج حس چشایی، بویایی، شنوایی، بینایی و لامسه می توان کمک کرد تا شیرخوار در سه سال طلایی ابتدای زندگی از موهبت رشد و تکامل بهتر مغزی بهرمند شود، هر قدر زودتر و بدون خطا و اشتباه این پنج حس تقویت شود به واسطه تحریک سنسورها و سیناپس های بین سلولی مغز شیرخوار، در ادامه روند تکامل اتصالات میان سلول های مغزی (سیناپس ها)، ارتباط و تعامل کودک با محیط پیرامونش از طریق در آغوش گرفتن و لمس و مشاهده رنگ ها، نورها، شنیدن صداها و آواها، تقویت حس بویایی از طریق تحریک سنسورهای آن به همان اندازه غذایی که شیرخوار برای رشد لازم دارد، مورد نیاز است و به توانمندی مهارت های تکاملی شیرخوار کمک می نماید. بنابراین بازیهای مناسب این دوران به توانمندی های مغزی و تکامل شناختی بیشتر شیرخوران کمک نموده و در نتیجه تولید بیشتر این سیناپس ها در زمان طلایی سه سال اول زندگی، توان آموزشی و درک کودک در آینده افزایش چشمگیری خواهد داشت.