فیلم آموزشی تغذیه در دوران بارداری


8992

در دوره فیلم آموزشی تغذیه در دوران بارداری خواهید آموخت

توضیحات تکمیلی

دوره تغذیه در دوران بارداری اهمیت تغذیه در دوران بارداری، از فرضیه «منشأ جنینی بیماری های بزرگسالان» آغاز می شود، در این فرضیه مطرح شده است که بیماری های قلبی - عروقی و متابولیک در دوره بزرگسالی، از نبود تعادل میان نیازهای تغذیه ای جنین و عدم تأمین کافی مواد مغذی برای او ناشی می شود.به عبارت دیگر تغذیه مادر در دوران بارداری، نه تنها بر روی سلامت جنین، بلکه بر روی سلامت مادر در سالهای آتی عمر نیز تأثیر خواهد گذاشت . تغذیه ناکافی مادر در سه ماهه اول بارداری تاثیر نامطلوبی بر تکامل جنین می گذارد و در سه ماهه سوم نیز می تواند از رشد جنین جلوگیری کند. باورها و اعتقادات فرهنگی نادرست، مصرف خودسرانه ویتامین ها و مکمل های غذایی و عدم تنوع و تعادل در مواد اولیه غذاها، باعث می شود نوزادانی بدنیا بیایند که وزن یا رشد طبیعی خوبی نداشته و مستعد انواع بیماریها و ناهنجاری های جسمی شود. در این مجموعه چند ساعته آنچه متناسب با شرایط بومی و اقلیمی کشور ایران است با برنامه ریزی و دستور پخت غذا ها به دلیل اهمیت زیاد مطرح می شود، امید است تا در آینده شاهد کاهش تولدهای ناهنجار جسمانی و تکاملی نوزادان کمتری باشیم.