عفونت و ترشحات غیر‌طبیعی واژن


4541
توضیحات تکمیلی

تشخیص عفونت واژن و ترشحات غیر طبیعی از ترشحات طبیعی، شناخت انواع عفونت واژینال و مراقبت‌ها و مراجعات ضروری برای درمان، ترشحات غیرطبیعی خطرساز در دوران بارداری