سفر به دنیای بارداری بدون نگرانی


8185

در دوره سفر به دنیای بارداری بدون نگرانی خواهید آموخت

توضیحات تکمیلی

سفر به دنیای بارداری بدون نگرانی

برنامه ای مدون برای توانمندی بیشتر در دوران بارداری و رفع نگرانی های شایع در دوران بارداری با رویکرد مبتنی بر افزایش کیفیت سبک زندگی و سلامت جسم و روان مادر باردار در دوره آموزشی سفر به دنیای بارداری بدون نگرانی.

بررسی نگرانی های شایع مادران در دوران بارداری، مدیریت بحران و کنترل استرس و دلهره ها، غلبه بر وسواس ها در دوران بارداری، کسب آرامش، برنامه ریزی برای ایجاد زندگی با کیفیت در دوران بارداری، ورزشهای دوران بارداری و...