دانستنی های تغذیه با شیر مادر


5743

در دوره دانستنی های تغذیه با شیر مادر خواهید آموخت

توضیحات تکمیلی

دانستنی های تغذیه با شیر مادر

شیردهی مادر، ارتباط مستقیم با شرایط جسمانی و روانی مادر دارد. در هنگام زایمان، مغز به بدن از طریق ترشح هورمون های مختلف برای کاهش درد فرمان می دهد و با تولد و تماس بدنی و پوست با پوست مادر ترشح این هورمون ها بخصوص پرولاکتین برای شیر دهی مادر همراه با هورمون اکسی توسین در زایمان طبیعی به اوج‌ خود می رسد، اما اگر زایمان در اتاق عمل و به روش سزارین باشد کار مادر که معمولا در ساعات‌اولیه بیهوش است سخت تر می شود و این چرخه طبیعی ارتباط پوست با پوست در اکثر مواقع به نتیجه لازم نمی رسد و زمینه مشکلات شیردهی بعدی را فراهم می کند.