حقوق قانونی مادر باردار در زمان زایمان


6211

در دوره حقوق قانونی مادر باردار در زمان زایمان خواهید آموخت

توضیحات تکمیلی

حقوق قانونی مادر باردار در زمان زایمان 

شناخت حقوق قانونی مادر در هنگام زایمان در جهت تقویت مطالبه‌گری و احقاق قانونی حقوقی است که مادران باید آن را بشناسند و رعایت آن را از سوی عاملین زایمان درخواست نمایند، بیشتر موارد عدم رعایت این خواسته‌ها از عدم شناخت حداقل‌های مطالبه‌گری مادران مشاهده شده است و ازآنجاکه در هر حرفه و شغلی میزان اندکی افراد وجود دارند که به دلیل عدم علاقه و اشتیاق به شغل خود با ندانسته کاری و نشناختن حدومرزهای خود افراد حرفه‌ای این مشاغل را هم زیر سؤال می‌برند تصمیم بر آن گرفته شد یک‌بار این حقوق به مادران باردار شناسانده شود تا از میزان آسیب روانی این اتفاقات در هنگام زایمان کاسته شود.

در هیچ جای دنیا مادر نباید به‌خاطر عمل زایمان توهین، تحقیر، بی‌احترامی و اهانت بشنود همین‌طور در یک معادله انسانی مادر و همراه هم نباید مرتکب همین موارد در حق عاملین زایمان شود، این شناخت حقوق متقابل تضمین‌کننده بهترین رویدادها از نظر کمی و کیفی در روابط متقابل مادر و عاملین زایمان در همه شرایط امروزی جامعه خواهد بود.