تهوع و استفراغ در دوران بارداری


5455

در دوره تهوع و استفراغ در دوران بارداری خواهید آموخت

توضیحات تکمیلی

بررسی علل بروز تهوع و استفراغ در دوران بارداری و ارائه راهکارهای تخصصی جهت بهبود و مهار تهوع صبحگاهی و استفراغ، توصیه های غذایی موثر برای رفع تهوع بارداری و...