تجربه آگاهانه اولین قاعدگی


4501
توضیحات تکمیلی

تجربه آگاهانه اولین قاعدگی

آگاهی و آمادگی برای تجربه اولین قاعدگی در دختران وظیفه والدین با درایتی است که نسبت به سلامت جسمی و بهداشت روان فرزندانشان دغدغه مند هستند. کسب دانش و مهارت لازم برای این مناسبت در زندگی یک دختر بسیار مهم می باشد و اثرات شگفت انگیزی در زندگی دختران نوجوان در بر دارد.آنچه در این دوره می آموزید درباره دانستنی های پریود یا قاعدگی، فرآیند قاعدگی در زنان، آگاهی بخشی و رفع نگرانی دختران نوجوان، نحوه صحبت درباره اولین پریود با کودکان، آمادگی برای مواجهه با اولین قاعدگی و هر آنچه برای مواجهه کودکان با این تغییر شگرف باید در نظر داشته باشید است.