آمادگی و برنامه ریزی برای زایمان


5702

در دوره آمادگی و برنامه ریزی برای زایمان خواهید آموخت

توضیحات تکمیلی

آمادگی برای زایمان,برنامه زایمان

شناخت و آمادگی برای کسب مهارت های بیشتر در جهت مدیریت چالش‌های دوران بارداری در جهت تضمین زایمانی آسان تر با تماشای دوره آمادگی و برنامه ریزی برای زایمان. این برنامه به مادر باردار کمک می کند تا با رویکردی آگاهانه ضمن آشنایی با مشکلات و مسائل دوران بارداری و فرآیند زایمان با کسب مهارت‌های ویژه به بهترین نحو برای خود و فرزندش برنامه ریزی، تصمیمگیری و اقدام کند.